Illustrering backtestade resultat

Under ser ni en graf för simulerad handel med Gov Bonds under Risk Off perioder. Vi har backtestat med den Amerikanska ETF'n TLT. Grafen visar resultat i USD utan utdelningar (den långsiktiga avkastnigen i Gov Bonds ligger i utdelningarna).

Last updated