Illustrering backtestade resultat

Nedan ser ni en jämförelse mellan alla edgar backtestad mot OMXS60 (som den listan ser ut 2022) utan Risk Filter.

Inställningar använd för varje test/edge.

Under ser ni skillnaden mellan strategin backtestad utan och med Risk Filter. Strategin hade presterat bättre utan risk filter, men i de perioder vi ligger ur markanden helt eller delvis kan vi handla med Stocky Gov Bonds.

Nedan ser ni hur stor del av portföljen är investerad med Risk Filter på. I snitt så hade vi varit exponerad 65% mot aktier.

Inställningar vid test med Risk Filter

Backtest LargeCap

Nedan är ett backtest av hela OMXS LargeCap med Standard inställningar. Jämförelse mellan att handla med Risk filter och utan riskfilter.

Inställningar använd vid analys

Ladda ned aktielista som använts vid analys. https://drive.google.com/file/d/121AZBCGkEBk5BvulT77trx6GslfeGNX6/view?usp=sharing

Last updated