AlgoPal Wiki
Search…
Ombalansering
Enligt AlgoPal Portfolio Mangern så om balanserar vi våra testkonton en gång i månaden. Vi försöker att hålla balansen mellan våra konton enligt kolumnen ” Andel av portfölj” i AlgoPal Portfolio Mangern.
Det finns 2 olika situationer som kräver olika metoder för ombalansering.

Det finns inget innehav på testkontot

Fyll i önskat nytt ”Saldo” och klicka ”Återställ saldo”. När samtliga konton som skall återställas är återställd startar vi om AT.

Det finns innehav på kontot

Notera depåvärdet av kontot du finner i orderläggningsfönstret.
Notera saldot på testkontot.
Önskar vi nu efter ombalanseringen att depåvärdet (tillgängligt kapital att handla för) skall vara 1.300.000kr så tar vi ”Önskat depåvärde” - ”Nuvarande Depåvärde” + ” Nuvarande Saldo” . 1300000 - 1249999,91 + 1100000= 1150000,09kr. Det nya saldot vi fyller i är 1150000,09kr
Det nya depåvärdet är nu 1.300.000kr
När ombalansering av alla konton är färdig, starta om Autotrader.