Ombalansering

Enligt AlgoPal Portfolio Mangern så om balanserar vi våra testkonton en gång i månaden. Vi försöker att hålla balansen mellan våra konton enligt kolumnen ” Andel av portfölj” i AlgoPal Portfolio Mangern.

Länk till i AlgoPal Portfolio Manger

Det finns 2 olika situationer som kräver olika metoder för ombalansering.

Det finns inget innehav på testkontot

Fyll i önskat nytt ”Saldo” och klicka ”Återställ markerat konto”. När samtliga konton som skall återställas är återställd startar vi om AT.

Det finns innehav på kontot

Notera depåvärdet av kontot du finner i orderläggningsfönstret, "Nuvarande Depåvärde".

Notera saldot på testkontot, ” Nuvarande Saldo”.

Önskar vi nu efter ombalanseringen att depåvärdet (tillgängligt kapital att handla för) skall vara 1.000.000kr så tar vi ”Önskat depåvärde” - ”Nuvarande Depåvärde” + ” Nuvarande Saldo” . 1000000 - 1399050 + 1200000= 800950kr. Det nya saldot vi fyller i är 800950kr

Det nya depåvärdet är nu 1.000.000kr

När ombalansering av alla konton är färdig, starta om Autotrader.

Last updated