Villkor och ansvarsbegränsning

Villkor och ansvarsbegränsning

AlgoPals villkor

Dessa villkor gäller mellan AlgoPal, och användarna av AlgoPals algoritmer. Genom att beställa en algoritm accepterar du dessa villkor.

AlgoPal tar inget ansvar för kundens användande och resultat av algoritmer och tradingrobotar som tillhandahålls på denna sida.

1. Betalning, uppsägning och återbetalning

1.1 Betalningsalternativ för algoritm

På AlgoPal sker all betalning via Stripe. All uthyrning debiteras månadsvis eller årsvis. Medlem måste själv höra av sig till AlgoPal för avslut av medlemskapet som förlängs automatiskt efter utgången period. Algoritmen slutar fungera om inte betalning erhålls.

1.2 Betalning av algoritm

När du lägger en beställning av en algoritm så kommer AlgoPal kontakta dig för vidare instruktioner om betalning via Stripe. Licensen på algoritmerna gäller från den dagen du mottager algoritmen.

2. Produktleverans

Produkten består av algoritmer som laddas ner via Autotrader.

3. Immateriella rättigheter

All finansiell information och samtliga immateriella rättigheter, varumärke, grafik, upplägg som förekommer på webbplatsen tillhör AlgoPal. Besökare eller Kunder har inte rätt att kopiera, ladda ner, publicera, visa, förändra eller sprida innehållet på webbplatsen.

4. Personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi sparar inga personuppgifter om våra kunder.

5. Risker med finansiella instrument

Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk och det finns inga garantier för att kapital som investeras i aktier och fonder går med vinst eller i värsta fall få tillbaka vid en försäljning. Kunderna svarar själv för risken och måste därför skaffa sig kännedom om de villkor som gäller för handel med sådana instrument och om instrumentens egenskaper. Att placering eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundernas egen risk. AlgoPal kan inte på något sätt ansvara för de investeringsbeslut som algoritmerna genererar.

6. Ansvarsbegränsning

6.1 AlgoPal levererar enbart finansiell information och algoritmer till kunder som ska underlätta för att göra egna beslut kring investeringar. AlgoPal råder ingen att köra dessa algoritmer. AlgoPal tillhandahåller varken rådgivning eller köp- och sälj rekommendation för enskilda aktier, börsen allmänt eller andra finansiella instrument. Tjänsten är baserad på objektiv fakta och innehåller inga antaganden eller prognoser. Varje enskild kund, gör sina egna antaganden och värderingar och därför kan vi inte i AlgoPal ansvara för de investeringsbeslut och dess konsekvens som den finansiella informationen som webbplatsen kan ge upphov till.

6.2 AlgoPal står ej under Finansinspektionens tillsyn. Materialet på webbplatsen utgör inte tillhandahållande av individuell personlig investeringsrådgivning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (“LVM”) eller lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Materialet på webbplatsen skall inte i något fall uppfattas som individuella personliga investeringsrekommendationer, enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller investeringsanalyser enligt LVM. All information på webbplatsen är av generell karaktär och det är av stor vikt att kunder gör en egen analys.

6.3 Nyckeltal och historisk utveckling som anges i backtest kan variera kraftigt beroende på vilket datum som använts för det berörda nyckeltalet. Beräkningarna beror på det datum som valts för instrumentets kurs och den aktuella valutakursen som förändras dagligen. Denna förändring måste besökare och medlem ta hänsyn till och hur information och nyckeltal påverkas.

6.4 Finansiella värden och nyckeltal kan beräknas på flera sätt. Stor del av finansiella informationen och nyckeltal i algoritmerna påverkas direkt av vilka beräkningsmetoder vi just vald för den enskilda värden, nyckeltalet eller metoden. Därför är det inte helt korrekt att jämföra finansiell information och nyckeltal från algoritmerna med andra finansiella källor som kan ha andra beräkningsmetoder. Detta problem måste besökare och medlemmar ta hänsyn till och är inget som AlgoPal ansvarar för.

6.5 AlgoPal arbetar ständigt för att algoritmerna ska vara korrekta, kompletta och uppdaterade och därför hämtar AlgoPal grundläggande information som finns på webbplatsen från sina underleverantörer. AlgoPal kan inte ansvara för de fel som uppkommer deras data.

6.6 AlgoPal erbjuder historisk finansiell information och nyckeltal för sina kunder. Det är viktigt att komma ihåg att finansiell historik och nyckeltal är en del av den totala analysen för att värdera finansiella instrument som aktier men bör inte användas som enskild enda grund för beslut i viktiga frågor. Tidigare avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Tester som redovisas på webbplatsen är också utförd utan investerade pengar och den verkliga avkastningen skiljer sig åt den testade.

6.7 AlgoPal kan inte ansvara för tekniska fel som orsakas av tredje part i SMS, Bankkort och Internetbank.

6.8 Algoritmer som finns på webbplatsen riktar sig inte till någon person eller något företag hemmahörande i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad.

Last updated