Skapa egna listor

För att minska belastingen på Autotrader så är det rekommenderat inte samla in mer kursdata än nödvändigt.

Nedan är en beskrivning på hur du skapar egna kurslistor att samla in data från.

Skapa en Index lista

Vi börjar med att skapa en kurslista på de tillgångar du har anslutit dina AlgoPal modeller mor.

Öppna Inställningar > Egna grupper med instrument

Markera all index du har anslutna och tryck på > Skapa ny listgrupp från markerade urvalet

Ge ett namn på din nya lista

Skapa en snabbvals knapp med >> sen Spara snabbvalspanelen

Stäng fönstret och öppna igen.

Skapa en menykoppling med >> sen Spara menykopplingar

Öppna Inställningar > Anpassa kursinsamling

Istället för att samla kursdata från flera grupper med med Index kan du nu välja att endast samla kursdata från index från gruppen du skapade.

Skapa en lista med Mini Futures

Nu skapar vi en egen lista med de mini futures som vi har kopplade till ETP Link.

Öppna Inställningar > Egna grupper med instrument

Börja med att markera ”Nytillkomna minifutures Sverige”. Kryssa för de minis du vill samla data på. Tryck ”Skapa ny listgrupp från markerade urvalet”.

(för att avmarkera stora urval, markera den översta i listan, håll in SHIFT – håll ner pil ner tills allt är markerat, bocka ur en tillgång så bockas samtliga tillgångar ur.)

Välj ett namn på din nya lista.

Skapa en snabbvals knapp med >> sen Spara snabbvalspanelen

Stäng fönstret och öppna igen.

Skapa en menykoppling med >> sen Spara menykopplingar.

Lagg upp fler tillgångar i listorna

Om du vill lägga upp fler Mini Futures. Markera listan du vill lägga modifiera, tyck på >> Modifiera Enskild Grupp, bocka av tillgångarna >> Spara

Skulle inte den tillgången du söker efter finnas i listan, så kan du söka upp nya tillgångar i menyn - Starta >> Sök upp ny nya instrument.

För mer utförliga instruktioner på hur man söker upp nya instrument, se - https://wiki.algopal.com/allmant/inkoppling-av-algopal-strategier

Last updated