Stocky Sverige

Aktiestrategi för svenska aktier

Stocky Sverige är en aktiestrategi för Svenska aktier. Den har 3 olika momentum edgar, man kan välja vilken edge man vill handla med eller använda kombinationer av dessa edgar.

Edge

Strategin rankar aktier efter dess momentum, en gång i månaden rotera man portföljen så att man alltid håller de högst rankade aktierna. Strategin har även två risk filter för att undvika större Draw Downs i portföljen.

Vilka aktier handlar strategin?

I utvecklingsfas så har strategin testats mot OMXS30 och OMXS60 notrade aktier. Generellt så ger ett större universum av aktier i analysen ett högre resultat i backtester. En koncentrerad portfölj med få aktier ger generellt en högre absolut avkastning, en portfölj med fler aktier ger en lägre absolut avkastning men en högre riskjusterad avkastning (lägre vollatilitet).

Hur mycket underhåll kräver strategin?

När strategin är uppkopplad är det väldigt lite underhåll jämfört med Algotrading med Mini Futures. Det viktigaste underhållet att göra är att lägga in splittar i AutoTrader när/om det sker. Splittar är något vi hjälps åt att bevaka tillsammans i vår Telegram grupp.

Vilken avkastning kan jag förvänta mig?

Det finns ingen garanti för att strategin kommer att fortsätta att prestera i framtiden. Men vår backtester visa väldigt lovande resultat. I den tillgängliga forskning av faktorstilar för aktiehandel så är momentum en av de stillar som visat sig överavkasta mot index över tid. Se backtestade resultat -

Last updated