Stocky Sverige Free

Gratis Aktiestrategi av AlgoPal för svenska aktier

AlgoPal Stocky Sverige Free Är en gratis aktie strategi av AlgoPal. Stocky Sverige Free använder samma edge och har samma funktioner som orginal versionen av Stocky Sverige. Skillnanden är att gratis version är begränsad till att handla aktier som har haft en snittomsättning på minst 100 miljoner kronor om dagen under de senaste 6 månaderna.

För fullständig beskrivning av Stocky Sverige läs vidare här.

Backtestade resultat av AlgoPal Stocky Sverige Free

Vi har backtestat strategin mot hela Large, Mid och Small Cap listan sen 2012.

Nedan kan ni se hur många aktier som har uppfyllt kravet till minimi omsättningen på 100miljoner kronor under testperioden. Då antalet aktier som uppfyller omsättningskravet är begränsat har vi som standard satt strategin att handla 10 aktier istället för 20 som i orginal versionen. I praktiken så är det bara aktier i OMXS60 listan som kommer att uppfylla omsättningskravet.

I grafen under ser ni det backtestade resultatet av Stocky Sverige Free mot hela Large, Mid och Small Cap. Blå linje representerar att handla med strategi utan riksfilter, orange linje representerar resultat med Risk Filter. Det absoluta resultatet blir högre utan Risk Filter, men risken blir högre.

Se backtestade resultat med Stocky Sverige utan omsättningskrav här.

Last updated