575

Swing trading – Mean Reversion – Long Nasdaq100, SP500

Edge

575 är en jämnviktspendlande strategi. Den tar en position om vi handlas till ett kraftigt översålt läge intradag strax innan stägning.

Exit

Sälj signal ges vid ett överköpt läge intradag precis innan stägning. Vi ett moderat överköpt läge skalas halva positionen ur, vid ett kraftigt överköpt läge säljs hela positionen.

In/Urskalning

Skulle en moderat exit göras och vill ligger med en halv position så kan positionen fylla på vid ett nytt moderat översålt läge intradag.

Användarinställningar

Det är möjligt att ställa in trigger nivåer i Long och Sell skripten

I Long skriptet finns det 3 trigger brytpunkter som går att justera. Gennerellt så ger högre värden fler affärer och mer tid i marknaden.

I Sell skriptet finns två trigger nivåer att ställa in. Lägre värde ger fler affärer, högre värde ger lägre tid i marknaden.

Backtest av strategin

SPY (SP500) och QQQ (Nasdaq100) som en portfölj från 2012.

Last updated