TPS

Momentum Grid - OMX, DAX, DJI, SP500 Future, Nasdaq - Only Long

Edge

TPS är en momentum modell som skalar in sina positioner i en variant av den klassiska Time Price Scale andan. TPS har två typer av edgar, första edgen tar position i ett starkt positivt momentum med en lätt pullback. Den andra edgen tar position i ett starkt negativt momentum där modellen förutser momentumvändning. Momentum indikatorn som används är Average Directional Index (ADX) två upplösningar, dagsupplösning och 3h upplösning. TPS är utvecklad för att handla mogna aktieindex. Modellen tar bara långa positioner, inga korta positioner.

Inskalning

Som standard så skalar modellen in i 4 steg. Steg 1 -10%, steg 2 -20% steg 3 -30% och sista steget 40%. Vi använder oss av ett variabelt gridavstånd, gridavståndet viktas mot volatilitet och ett kort RSI. Hög volatilitet och lågt RSI ger stora gridavstånd (typiskt i skenade ras). Låg volatilitet och högt RSI ger lågt gridavstånd (typsikt i stark marknad). Inskalningsmetoden i kombination med vår gridmetod ger otroligt få förlust affärer. Under perioden 2012 till 2021-02-09 så var 95% av affärerna vinstaffärer.

Exit

Exit sker när nytt X dagars högsta kurs nås. Ingen stoploss används i modellen.

Användarinställningar

Det finns ett antal inställningar som användaren kan ställa in i köp och sälj-skripten.

Det är möjligt att ställa in antal steg (upp till 6st steg) och storleken på stegen modellen tar. ”steg1:=0.1” betyder att första köpet görs med 10% av testkontot. OBS, modellen köper alltid minst 1 enhet.

Vill man att modellen endast handlar med ett innehav i taget sätter man ”tillåt_flerainnehav:=1” till ” tillåt_flerainnehav:=0”.

Det är möjlig att begränsa största tillåtna hävstång portföljen får ha för att handla. Som standard är inställningen hävstång 2 vilket betyder att om den totala hävstången på portföljen överstiger 2 så stoppas alla köp.

Storleken mellan gridsen kan ställas in, sätts ett för lågt värde kommer ny position kunna tas över senast köp.

Trigger parameter värden kan justeras för att minska öka antalet signaler som ges.

Det är möjligt att ställa hur långt innan stängning köp/sälj kommer att göras. ”stäng1” gäller för öppentider på marknader som stänger innan 18. ”stäng2” gäller för öppentider på marknader som stänger efter 18.

I antal skriptet är det möjligt att justera bas hävstången i de index man handlar med.

Exempel

Exempel - Position i starkt momentum och svag pullback.

Exempel på 6 trigger signaler i starkt momentum var av en slår fel och gridning startar.

Exempel - Momentum vändning.

2 exempel på trigger vid momentum vändning.

Exempel - Täta gridavstånd

2 exempel på täta gridavstånd i låg volatilitet och stark trend.

Exempel – Gridavstånd i ras

Exempel på 2 triggers som slår fel och ras kommer, hög volatilitet och negativ trend. I första raset så gridas alla 4 positioner innan vändning. I andra raset så tas 3 positioner, fjärde positionen hinner aldrig tas då raset tilltar och gridavståndet stretchas, ett tightare gridavastånd had troligtvis resulterat i vinst.

Backtest av modell

OMX, DAX, DJI, SP500 Future, Nasdaq - i lag som en portfölj

OMX, DAX, DJI, SP500 Future, Nasdaq - var för sig

(ESPFUT-1 har intradags data sen slutet av 2018)

Last updated