AlgoPal Innehav Kalkyl

Vi har skapat ett par kalkyler som läser av värdet på alla innehav i PC Link. Kalkylen ger en bra överblick av alla innehav i samtliga strategier.

Installera Kalkylen

Ladda ned filen... https://drive.google.com/file/d/1FMn7YpaVx0AdGLBh6V-9ppuKNuIw-xhb/view?usp=sharing

Öppna Kalkylforskaren. Kalkyler>Kalkylforskaren

Välj Import/Export

Välj Importera

Leta upp filen Arbetsytan.xml och Spara. (Arbetar du med Sandbox sparar du enklast filen under varje Sandbox-version för att enklare hitta filen C:\Sandbox\Administrator\...)

Stäng Kalkylforskaren och öppna igen

Välj kalkylen du vill köra och välj på vilken grupp av instrument du vill köra kalkylen på, tex AlgoPal Assets. När du kör kalkylen behöver du har valt det skarpa kontot PC Link är anslutet till.

I kalkylen kommer du att se den totala hävstången varje instrumnet har i förhållande till ditt kontovärde av det skarpa kontot. Du kan även se hur stor exponering du har i varje instrument i kr.

Autokör

För att automatiskt uppdatera kalkylen så öppnar du kalkylforskaren igen och kryssar för "Visa denna kalkylen i Kalkyl-menyn" och klicka sedan på "Kör..."

.

Öppna Kalkylforskaren igen och Klicka på Autokör.

Välj kalkylen du vill Autoköra och hur frekvent kalkylen skall uppdateras, bocka för kalkylen. Uppdatera inte oftare än 60s då kalkylen tar datorkraft.

Nu uppdateras Kalkylen automatiskt när den är öppen på ditt skrivbord.

Last updated