Inställningar

Inställningar

Det finns ett antal inställningar för aktiestrategin Stocky Sverige.

Inställningar antal aktier

antal_aktier: Det går att välja att handla upp till 25 aktier i strategin. Strategin kommer själv att justera storleken av insatsen baserat på hur många aktier du har valt.

hysteres: Hysteres anpassar hur mycket ledigt kapital som måste finnas på kontot för att ett köp ska tillåtas. Är inställning 0.8 och antal_aktier är satt till 10, måste det minst finnas 0.8/10=8% ledigt kapital på kontot för att ett nytt köp ska tillåtas.

Reservera_pengar: Här kan du reservera hur mycket av ditt konto som inte får handlas för i procent. Det är för att undvika att övertrakassera kontot när courtage dras.

Inställningar Analys Momentum

Det finns tre momentum edger att välja mellan, man kan även testa att kombinera dessa edger.

vikt_UpWhenDown Den här edgen ger poäng för när aktier går upp när index går ned. Det går att justera antalet perioder strategin analyserar med parametern perioder_UpWhenDown:

vikt_PRmov: Den här edgen mäter styrkan i en aktie i två perioder, är styrkan högre i den kortare period än den längre perioden så ges ett högre poäng. Perioderna kan ställa in i perioder_PRmov1: och perioder_PRmov2:

vikt_ROC: är en klassisk edge (Rate of Change), ju högre historisk avkastning aktien har haft, ju högre poäng ges. Antal perioder som mäts kan ställas in i perioder_ROC:

Riskhantering

Vi har ett antal metoder för att hantera risken i strategin. Först kan vi ställa in vikten av de två Risk On - Risk Off filtren. Summan av de två får kan inte överstiga 1. Med inställning 0.5 så säljs 50% så tillåts inte kontot att inneha mer än 50% aktier. Skulle båda riskfiltren slå in med inställningen 0.5 för båda kommer 100% av alla aktier att säljas. Stocky Sverige analyserar OMXS30 och OMXSPI i riskfiltren.

Har man kopplat upp Stocky Gov Bonds så tillåts den strategin att handla för det tillgängliga kapitalet.

vikt_vollatilitet: Här ställer man in vikten för ett filter som ser på volatiliteten i indexet OMXSPI och även på ett ”moving average”. Är det hög volatilitet på indexet och kursen har negativ trend så aktiveras filtret.

vikt_anomali: Det här filtret ser på den kända säsongsanomalin ”Sell in May and stay away”. Den säljer det inställda innehavet i Maj, men om index har stark trend så säljs inget för ens trenden har lagt sig. Håller trenden i sig så säljs aldrig innehavet. Om filtret har triggts och sålt så tillåts köp göras först i månaden Oktober när vi får en MACD divergens som trigger.

skala_ur: När den här inställningen är aktiverad så skalas innehavt ur om det blir relativt stort mot kontot. Den här inställningen minskar risken i individuella aktier

skala_halt: Är den här inställningen aktiv så blockerar vi de fem högst rankade aktierna att skala ur. Det finns tillfällen när vissa aktier ligger i en supertrend och vänder inte ned, med den här inställningen så rider vi ur den trenden helt utan att skala ur. Det ökar risken i individuella aktier.

no_split_active: Aktiveras den här inställningen så görs inga köp av aktier som har gjort kursrörelser på över 30% från en dag till en annan.

minst_snitt_volym: Här kan du ställa in ett minimum krav på snittomsättningen för aktien du handlar.

minst_antal_poäng: Här kan du sätta ett minimum krav för hur många poäng en aktie ska ha i analysen för att köp ska göras. Notera att Edgen UpWhenDown alltid kommer ha positiva poäng, edgerna PRmov och ROC kan ha negativa poäng. I en kraftig ned trend kan det hända ingen eller inte tillräckligt med aktier når upp till över 0 poäng som krävs för att ett köp ska tillåtas.

Last updated