King Of Slopes

Swing trading – Mean Reversion – Short OMX30

Edge

King Of Slopes är en short strategi som handlar OMXS30. Under högvollatila perioder så kan den tar en kort position på måndagar och onsdagar vid lätt överköpta nivåer.

Exit

Strategin stänger sin position vid vinst eller senast om 5 dagar efter att positionen har tagits.

Backtest av modell

Långtids test sen 1993 med EOD data

Test sen 2005 med intradags data.

Last updated