Stride

Swing trading – Mean Reversion – Long Nasdaq100, SP500

Edge

Stride är en klassisk jämnviktspendlande strategi. Köp görs när vi har haft ett kortsiktigt fallande moment. Köp görs strax innan marknaden stänger.

Exit

Sälj signal ges vid ett överköpt läge i två steg. Sälj kan göras innan stägning eller vid öppning.

In/Urskalning

Skulle en ny köp signal triggas innan hela positionen sålts så fylls positionen upp.

Backtest av strategin

SPY (SP500) och QQQ (Nasdaq100) som en portfölj från 2012.

Last updated