AlgoPal Wiki
Search
K

IBS

Swing trading – Mean Reversion – Long/Short DJI, Nasdaq100

Edge

Strategin IBS är döpt efter indikatorn “Internal Bar Strength” som fungerar väl på amerikanska index. Köp triggar vid översålda nivår i en dagsstapel, sälj triggar vid överköpta nivåer i en dagsstapel. Short fungerar omvänt.

In/Urskalning

Köp görs i ett steg, sälj kan ske i upp till två steg beroende på marknadsklimat. Ges en ny köp trigger signal innan andra urstegning så toppas innehavet upp igen. Short och cover görs i ett steg. Strategin kan gå direkt från lång till short och vise versa.

Användarinställningar

Det är möjligt att ställa in IBS nivåer i Long, Sell, Short, Cover skripten.
Högre nivåer i sell skripten kommer att öka resultaten, men risken att bli hängades i en position i bear market ökar, var försiktig. Samma gäller nivåerna i cover-skripten, med för låga nivåer finns det risk att bli fast i positionen i bull market. Som standard har vi valt hävstång 0.5 för varje ansluten tillgång.
Graphical user interface, application Description automatically generated

Backtest av strategin

DJI och Nasdaq100 som en portfölj.
Chart Description automatically generated
A screenshot of a computer Description automatically generated with medium confidence