IBS

Swing trading – Mean Reversion – Long/Short DJI, Nasdaq100

Edge

Strategin IBS är döpt efter indikatorn “Internal Bar Strength” som fungerar väl på amerikanska index. Köp triggar vid översålda nivår i en dagsstapel, sälj triggar vid överköpta nivåer i en dagsstapel. Short fungerar omvänt.

In/Urskalning

Köp görs i ett steg, sälj kan ske i upp till två steg beroende på marknadsklimat. Ges en ny köp trigger signal innan andra urstegning så toppas innehavet upp igen. Short och cover görs i ett steg. Strategin kan gå direkt från lång till short och vise versa.

Användarinställningar

Det är möjligt att ställa in IBS nivåer i Long, Sell, Short, Cover skripten.

Högre nivåer i sell skripten kommer att öka resultaten, men risken att bli hängades i en position i bear market ökar, var försiktig. Samma gäller nivåerna i cover-skripten, med för låga nivåer finns det risk att bli fast i positionen i bull market. Som standard har vi valt hävstång 0.5 för varje ansluten tillgång.

Backtest av strategin

DJI och Nasdaq100 som en portfölj.

Last updated