US Pivot Breaker

Daytrading - SP500, Nasdaq100 - Long only

Edge

Intradags handlesstrategi, kan ta position när som helst under dagen, stänger position innan stängning eller om stop loss triggar. Strategin tar en köp position om två dagars pivots första resistans nivå bryts och strategins filter tillåter köp. Strategin tar bara långapositioner, inga kort postioner.

Exit

Positionen stängs innan stägning eller om stop loss triggas.

Inställningarr i Sell skriptet

Som standard används en ATR stopp. Antalet ATR perioder som analyseras justeras i "stop_period:=10". I raden ”stop_size:=0.40” ändras storleken på ATR stoppen.

Backtest av strategin

SPY (SP500) och QQQ (Nasdaq100) som en portfölj från 2012.

AlgoPal US Pivot Breaker och AlgoPal Soros kan handlas mot samma testkonto.

Resultat med AlgoPal US Pivot Breaker och AlgoPal Soros på samma konto.

Last updated