Inkoppling av AlgoPals strategier

Instruktioner för inkoppling av Modeller

Nedan följer en instruktion på hur man ansluter AlgoPals strategier i Autotrader.

Instruktionerna är baserad på Nordic Autotrading Society´s manual. Fullständig manual kan laddas ned här - https://www.autostock.se/download/NAS%20instruktion.pdf

Ladda ner strategier

Du finner AlgoPal strategierna i Hjäpmenyn i Autotrader

Klicka på Hjälp > AlgoPal

Ladda ned de strategier du vill använda

Ladda ned PC Link och ETP Link

Hjälp > PC Link

Hjälp > ETP Link

Om allt har fungerat som det ska så ska du nu se alla modellerna i Ordermodells-listan.

Inställningar > Arbeta Med Ordermodeller

Ladda hem kurshistorik

För att handelsstrategierna ska kunna göra den tekniska analysen på det sätt som är tänkt kan det behövas kompletteras med kursdatahistorik.

Första steget är att ladda hem AlgoPal Assets i Hjälpmenyn.

Andra steget är att starta kursinsamling.

Inställningar > Anpassa kursinsamling

Nu ska vi konfigurera vilka tillgångar som ska inkluderas i kursinsamlingen.

Välj de börslistor du vill att Autotrader ska samla in live-data för

 • AlgoPal Assets

 • Nytillkomna Minifutures Sverige

 • Nytillkomna Unlimited Turbos

Kontrollera om det saknas kurshistorik i diagrammen.

Nästa steg är att ladda hem saknad historik

Starta > Underhåll kursdatabaser

I dialogen som kommer upp kan du välja vilka börslistor eller enskilda instrument som historik ska laddas hem för, samt hur många dagar bakåt. Vi behöver bara ladda med kursdata för AlgoPal assets.

OBS! Det kan ta lång tid att ladda hem historik

För mer instruktioner se Live Webinar med Autostock

https://www.youtube.com/watch?v=w9QYHRngre4&ab_channel=AutostockAB

https://www.youtube.com/watch?v=ZFDBrtAXDkE&t=348s&ab_channel=AutostockAB

Skapa fiktiva konton

För att skapa ett nytt fiktivt konto eller redigera ett befintligt öppnar vi –

Starta > Testkonton

En dialog öppnas där ev fiktiva konton syns, samt nya kan skapas

Klicka på Nytt för att skapa nytt konto, tilldela namn och önskat belopp i fältet Saldo

Tänk på att strategiernas exponering bestäms av det fiktiva kontots storlek. Titta gärna på det inspelade webinaren NAS Access Live på youtube, speciellt episod 2 och 3 där Autostock går igenom hur Portfolio Mixer fungerar (Excel-verktyg) samt hur det fungerar med fiktiva konton och minifutures. https://wiki.algopal.com/allmant/bygg-en-algopal-portfoelj

https://www.youtube.com/watch?v=uZVUvARkR24&ab_channel=AutostockAB

https://www.youtube.com/watch?v=aHH5ODObqvo&ab_channel=AutostockAB

Sök upp minifutures

Våra automatiska handelsstrategier handlar minifutures på skarpa kontot.

Vi rekommenderar att man läser på om handel med minifutures först.

När du har en godkänd passandebedömning hos Nordnet är det dags att söka upp lämpliga minifutures.

Om du vill använda Nordnets minifutures - gå till www.nordnet.se och välj Börs & Marknad

På sidan finns en sökmotor där du kan välja underliggande tillgång, riktning och valuta. För att se minifutures emitterade i SEK – kryssa i ”SEK”

Nu kan du filtrera utbudet av minifutures

OBS! Det går naturligtvis också utmärkt att söka upp andra emittenters produkter i Autotrader.

Disclaimer

Exempel på instrument får inte ses som rekommendation

När du hittat kortnamnet på en minifuture du vill lägga upp i Autotrader – välj

Starta > Sök upp nya instrument

En dialog öppnas där du kan välja tex:

Land=Sverige

Fyll i kortnamn som du vill söka på

De 100 närmaste sökträffarna listas och man kan kryssa i de minifutures man vill lägga upp.

Klicka på ”Lägg upp markerade” ska skapas instrumenten

För att hitta instrumenten – öppna

Starta > Listfönster > Nytillkomna minifutures Sverige

När du öppnar listan ska köp- och säljkurserna synas och uppdateras om allt fungerat (och börsen är öppen)

Autotrader kan exekvera flera strategier samtidigt.

En stor fördel är möjligheten att nettopositionera de olika strategiernas positioner till en gemensam minifuture-position på skarpt konto.

Det ger alltid minimal räntekostnad.

Se mer om PC Link i denna video av Autostock

https://www.youtube.com/watch?v=cfmVwBpYxBY&t=110s&ab_channel=AutostockAB

För att hålla reda på varje strategi och tillgång tilldelar vi ett fiktivt konto per strategi och ett unikt ID för varje tillgång.

PC Link 20 40 kan tex hantera IDn mellan 10-49 och maximalt 20 fiktiva konton

Exempel:

OMXS30 PC Link ID=10

B-IDX-DAXI PC Link ID=11

SIX-IDX-N100 PC Link ID=12 osv

Det är bra att notera sina IDn för att undvika risken att man tilldelar samma ID till fler än 1 tillgång.

När man är klar med IDn per tillgång är det dags att mata in värdena:

 1. Välj det fiktiva konto som strategin handlar med i menyn

 2. Markera tex ett diagram för aktuell tillgång, OMXS30 i det här fallet och klicka ENTER (du kan också klicka ENTER direkt i en börslista)

 1. Välj fliken Indata och ange PC Link ID och ETP ID

4. Stäng dialogen och byt till nästa fiktiva konto i menyn där tillgången ska handlas av någon strategi

5. Klicka ENTER på nytt och ange ETP ID på nytt (PC Link ID är inte kontounikt och finns därför redan angivet)

När man är klar med IDn per tillgång är det dags att mata in värdena:

1. När du är klar med OMXS30, upprepa hela proceduren för resten av tillgångarna.

2. Nästa steg är att mata in samma ETP ID och mulfiplier för minifutures på skarpa kontot

3. Välj det skarpa konto du vill handla på i menyn

4. Öppna listan Starta > Listfönster > Nytillkomna minifutures Sverige och markera den minifuture du valt för resp tillgång

5. Klicka ENTER och välj fliken Indata – ange ETP ID

Minifutures använder olika paritet. Det vanligaste är paritet 1:1 – dvs 1 minifuture motsvarar 1 andel av underliggande tillgång.

Exempel: Istället för att köpa 100 ABB-aktier kan man köpa 100 ABB minifutures vilket motsvarar samma marknadsposition.

För vissa underliggande tillgångar, tex noterade i annan valuta, används ofta paritet 10:1, 100:1 eller 1000:1

Det behöver vi kompensera för, och använder därför en multipler.

Se avsnittet ”Paritet och Multiplier” för mer information. https://wiki.algopal.com/allmant/mini-futures/paritet-och-multiplier

Anslut ordermodellerna

Välj fiktivt konto i menyn, tex FIKA som ska handla OMXS30

Markera OMXS30 i börslista ( eller diagram) och högerklicka, välj –

 • Arbeta med instrumentets anslutna ordermodeller

Bocka för FIKA modellerna samt PC Link

Verkställ anslutningar

Välj nytt fiktivt konto i menyn och gå vidare till nästa strategi. Upprepa anslutningarna till de tillgångar som strategin ska handla på sitt fiktiva konto.

När samtliga strategier du vill köra är anslutna till sina respektive tillgångar på strategins fiktiva konto är det dags att konfigurera testkontona i PC Link.

Gå till Inställningar > Arbeta med ordermodeller

Välj PC Link (den version du vill köra)

Markera sekvensen och klicka Redigera

Nu syns scriptkoden, och för att få upp en större ruta klicka Stor editor

Nu kan du se listan med fiktiva konton som PC Link ska nettopositionera

Ange de fiktiva konton nummer du tänker använda och klicka OK

Nu återstår bara att ansluta minifutures till det skarpa konto du vill handla på.

Välj skarpa kontot i menyn

Öppna Starta > Orderdialog

Välj fliken Anpassa automatisk orderläggning

Markera ETP Link Minilong köp, Kryssa för Anslut Flera Ordermodeller Samtidigt, kyryssa för ETP Link Minilong köp och ETP Link Minilong sälj samt kryssa för alla Mini Long till höger som du tänkt använda

Verkställ anslutningen

Återupprepa samma procedure för att ansluta Mini Shorts genom att markera ETP Link Minishort sälj och ETP Link Minishort köp

När det är klart är allt anslutet och strategierna kan börja handla när som helst.

Autoselect – tilläggsfunktion för automatiskt val av minifutures

ETP Link har en funktion som kallas Autoselect och som själv kan välja bland incheckade/inkopplade minifutures.

Tanken är att man anger ett önskat riktpris för minifutures per tillgång. Autoselect väljer då ut den mini som för tillfället ligger närmast riktpriset och det är den som handlas.

En annan fördel är att knockade eller tillfälligt slutsålda minis väljs bort till fördel för en annan kandidat.

Men behöver inte heller hålla lika mycket koll på minifuturernas hävstång eftersom man kan lägga upp ett ”lager” av minis.

Se mer om Autoselect i denna video av Autostock

https://www.youtube.com/watch?v=uRbMKQnFa4k&ab_channel=AutostockAB

Om du vill använda Autoselect behöver följande göras:

 1. Ange önskat riktpris för minin i fältet ETP Pref Price för underliggande tillgång – tex OMXS30 i exemplet nedan

 2. Ange ETP ID i fältet ETP Link ID för varje underliggande på samtliga testkonton som används (samma nummer som PC Link ID)

 1. Ange 1 i fältet ETP Check In på minifuturerna för att tala om för ETP Link att den ska ingå i scanningen av bästa kandidat.

 1. Lägg upp och anslut tex 2-4 minifutures per tillgång men var noga med att prisavståndet mellan dessa är minst 25- 30%

Last updated