Mr Anomaly

Long/Short Swingtrading

Strategin Mr Anomaly utnyttjar en rad olika anomalier på börsen. Vi har testat en stor mängd kända och mindre kända anomalier över väldigt långa perioder på många olika index och har valt att kombinera 6st lång och 1 kort edgar till en model.

Strategin används på 6st index, 2 av edgarna används även på guld och silver. Det är möjligt att slå av och på en edge för en tillgång i Long och Short skriptet.

Entry och Exit sker på fasta datum/dagar och klockslag, vissa datum kan justeras i skripten.

Som standard så har varje tillgång en hävstång på 0.33. Hävstången kan justeras i antal skripten.

Vi har valt att inte publicera all inställningsmöjligheter här publikt då det blir för enkelt att kopiera strategin. Varje edge är ganska självförklarande när ni ser titeln i skriptet. Vi finns alltid tillgänglig att svara på frågor om varje edge i Telegram gruppen för våra användare.

Tester

Test sen 2012 till 2021-06-31 med standard inställningar med alla tillgångar inkopplade.

Chart, histogram Description automatically generated