WebHook Trigger for Tradingview

AlgoPal WebHook TV Trigger är ett verktyg utvecklat av AlgoPal för att skicka signaler från TradingView till Autotrader för exekvering av affärer mot Nordnet.

För att använda WebHook TV Trigger behövs mjukvaran Autotrader Cloud från Autostock som kan beställas här - Autostock.se.

WebHook Trigger for Tradingview ingår i vårt normala medlemskap. Den säljs även separat och kostar 2500 kr/år. Beställning sker genom att maila till hello@algopal.com

Vi utgår i den här beskrivningen för att koppla upp WebHook TV Trigger att ni är bekant med Autotrader och TradingView.

Installations instruktioner för din Autotrader Cloud VPS

 • Installera programmet Go https://go.dev/doc/install på din Autotrader Cloud VPS

 • Öppna kommando tolken och fyll ut kommandot: go install github.com/adnanh/webhook@latest

 • Öppna brandvägg port 80

  1. Från Startmenyn, välj Windows Administrative Tools, klicka på Windows Defender Firewall...

  2. Välj Inbound Rules

  3. Välj New Rule

  4. Välj Port och klicka på Next

  5. Välj TCP och Specificera Port 80 och klicka på Next, Next, Next

  6. Ge regeln ett namn, klicka Finish

  7. När regeln är skapad, öppna inställningarna för regeln genom att dubbelklicka, välj Scope och fyll ut följande IP adresser under Remote IP adresses. (TradingViews server adresser)

   • 52.89.214.238

   • 34.212.75.30

   • 54.218.53.128

   • 52.32.178.7

 • Kopiera in konfig-filerna. webhook.json, webhook_tradingview_start.bat och webhook_tradingview_trigger.bat till din Autotrader mapp i den instans du vill använda för att handla med, t.ex. "C:\Sandbox\Administrator\Autotrader_1\user\all\AutoTraderBas".

 • Editera webhook.json och uppdatera variabel "command-working-directory" så den pekar mot din Autotradermapp. Tänk på att variablen har / och inte \ i sökvägen.

 • Editera webhook.json och uppdatera variabel "value" under sektionen trigger-rule. Sätt en hemlig token som du kommer använda som din egen token i din webhook-url

 • För att starta webhook för att lyssna på inkommande webhook-signaler kör du webhook_tradingview_start.bat

 • För att automatiskt starta webhook_tradingview_start.bat vid omstart av Windows kan ni lägga en genväg av filen i windows startupfoldern. Snabbkommando för att hitta startupfoldern är- Winkey + R - skriv shell:startup

Handel

Setup Autotrader

Ladda ned AlgoPal WebHook TV Trigger i Autotrader under Hjälp/AlgoPal/WebHook TV Trigger.

Det går att handla med WebHook TV Trigger direkt mot ett skarpt konto eller mot ett testkonto (för testing eller för att använda ETP Link)

Det går inte att köpa ett index direkt mot ett skarpt konto, för handel mot index så ansluts tex Nordnet Courtagefria Minis.

 • Först måste alla papper som ska handlas få ett unikt ID nummer. Välj en tillgång i en aktielista och tryck på Enter och välj Indata Script. I fält 24 väljer ni ett unikt ID för den tillgången, notera någonstans vilka ID ni ger tillgångarna. Dessa ID'n används senare när ni skickar order från Tradingview.

 • Nu ska vi ansluta tillgångarna vi vill handla med. Välj inställningar - Anpassa automatisk orderläggning.

 • Anslut tillgångarna först till AlgoPal WebHook TV Trigger buy sen anslut samma tillgångar till AlgoPal WebHook TV Trigger shrt

 • I Trigger Long och Short (används även för sälj) finns en time limit inställning, den inställningen sätter hur lång tid det måste gå mellan affärerna. Det är för att undvika oväntade loopar mot Nordnet, tiden går att justera.

Handel Tradingview

 • I Tradingview, skapa ett alarm, välj notifikationer, kryssa för "WebHook URL". Fyll ut http://din VPS-ip/hooks/webhook-tradingview?token=din-token . Din VPS IP adress är adressen du använder vid Remote Desktop Connection.

 • Under inställningar fyller vi ut ett kommando som skickas till din Autotrader VPS installation.

  • {"TradingviewID": "11", "Quantity": "10", "Pricetype": "1"}

   • Där TradingviewID motsvarar det ID som du givit motsvarande papper i Autotrader (fält 24), se Setup Autotrader.

   • I Quantity fyller du ut önskat antal du vill hålla efter att affären är genomförd. Har du köp 10st och önskar köpa 10st till så fyller du ut summan 20. Vill du sälja hela innehavet så skriver du 0.

   • Det finns tre val för Pricetype

    • 0, order görs mot senate handlade kurs

    • 1, order görs mot Ask

    • 2, order görs mot Bid

DISCLAMER

AlgoPal WebHook TV Trigger är en Beta setup och baseras på Open Source-programvara och kod. AlgoPal tar inget ansvar för oväntade tekniska problem och ingen teknisk support.

All användning sker på egen risk och ansvar.

Last updated