WebHook Trigger For Tradingview - Free

AlgoPal WebHook TV Trigger - Free är ett verktyg utvecklat av AlgoPal för att skicka signaler från TradingView till Autotrader för exekvering av affärer mot Nordnet. "Free" versionen fungerar precis som den fulla versionen men är begränsad till 4 affärer om dagen.

För fullständig beskrivning klicka här.

Last updated