Rita trades triggade av Webhook i Tradingview

Enkelt tillägg för att rita historiska trades gjorda via Webhook Trigger i TradingView

Till er som använder AlgoPal Webhook till TradingView så är här en tweak till webhook_tradingview_trigger.bat som gör att alla köp/sälj man triggar via Webook sparas som en lite kod-snutt i separata filer per (Fält24), som man sen kan lägga in koden i Pinescript för att analysera sina trades i TradingView-diagrammet.

För att plotta trade i Tradingview: Editerar fil där trades blivit loggade (ligger i AutotraderBas-mappen) och kopierar in koden i Pinescript.

Obs! Lägg till 2 rader som start av koden i Pinehanteraren:

//@version=5

strategy(title='Trading History', shorttitle='TH', overlay=true)

För att skapa filer med trade-history, Editera file, webhook_tradingview_trigger.bat och lägg in denna kod mellan, move /Y "%TempFile%" "%FileName%" [kod nedan] :EndBatch endlocal Kod

set yr=%DATE:~0,4%
set mon=%DATE:~5,2%
set day=%DATE:~8,2%
set TIMEFULL=%TIME: =0%
set hour=%TIMEFULL:~0,2%
set min=%TIMEFULL:~3,2%
set sec=%TIMEFULL:~6,2%

IF %2==0 (
set trade=Stop
set style=shape.cross
set color=color.orange
)

IF %2 gtr 0 (
set trade=Long
set style=shape.triangleup
set color=color.green
)

IF %2 lss 0 (
set trade=Short
set style=shape.triangledown
set color=color.red
)

ECHO float d%yr%%mon%%day%%hour%%min%%sec% = na >>"Trades_%1.txt"
ECHO barTime%yr%%mon%%day%%hour%%min%%sec% = time_close[1] >>"Trades_%1.txt"
ECHO next_barTime%yr%%mon%%day%%hour%%min%%sec% = time_close >>"Trades_%1.txt"
ECHO tradeTime%yr%%mon%%day%%hour%%min%%sec% = timestamp("GMT+1", %yr%, %mon%, %day%, %hour%, %min%, %sec%) >>"Trades_%1.txt"
ECHO d%yr%%mon%%day%%hour%%min%%sec% ^:^= tradeTime%yr%%mon%%day%%hour%%min%%sec% ^> barTime%yr%%mon%%day%%hour%%min%%sec% and tradeTime%yr%%mon%%day%%hour%%min%%sec% ^< next_barTime%yr%%mon%%day%%hour%%min%%sec% ^? tradeTime%yr%%mon%%day%%hour%%min%%sec% ^: na >>"Trades_%1.txt"
ECHO plotshape(d%yr%%mon%%day%%hour%%min%%sec%, title="%trade%", text="%trade%", location=location.abovebar, style=%style%, size=size.tiny, textcolor = %color%, color=%color%) >>"Trades_%1.txt"
ECHO: >>"Trades_%1.txt"

Last updated