Soros

Daytrading - SP500, Nasdaq100 - Short only

Edge

Intradags handlesstrategi, kan ta position när som helst under dagen, stänger position innan stängning eller om stop loss triggar. Strategin tar bara korta positioner, inga långa postioner.

Exit

Positionen stängs innan stägning eller om stop loss triggas.

Inställningar

I Cover skriptet kan man ändra inställningar för hur Exit ska tas.

Det är möjligt att använda en ATR Take Profit i skriptet, den är som standard inte aktiv. Ändra ” Profit_Range_På:=0” till ” Profit_Range_På:=1” för att aktivera take profit.

Det är möjligt att använda en procent stopp genom att sätta ”Stopp_Procent_På:=0” till ” Stopp_Procent_På:=1”. I ” Stopp_Procent_Size:=0.40” så sätts hur många procent kursen får stiga från entry kursen inna exit ska tas.

Som standard används en ATR stopp. ATR stoppen kan stängas av genom att sätta ” Stopp_Range_På:=1” till ” Stopp_Range_På:=0”. I raden ”Stopp_Range_Size:=0.70” kan man ändra storleken på ATR stoppen.

Backtest av strategin

SPY (SP500) och QQQ (Nasdaq100) som en portfölj från 2012.

Last updated