-: Skript referens :-

Referens för senaste versioner av skript

Triggerskript

{AlgoPal Allocator Cover V1.1 2022-04-01}

{AlgoPal Allocator Extra Script 1 V1.0 - 2022-02-10}

{AlgoPal Allocator Extra Script 2 - V1.0 - 2022-02-10}

{AlgoPal Allocator Extra Script 3 - V1.0 - 2022-02-10}

{AlgoPal Allocator Köp V1.2 2023-08-23}

{AlgoPal Allocator Sälj V1.1 V1.2 2023-08-23}

{AlgoPal Allocator Short V1.1 2022-04-01}

{Allweather Mean Reversion V2.0 2022-07-06}

{ AllWeather Mean Reversion Sell V2.0 - 2022-07-06 }

{ AllWeather Momentum V2.0 - 2022-07-06}

{ AllWeather Momentum Sell V2.0 - 2022-07-06 }

{ATRapp Long V1.4 - 2021-06-17}

{ATRapp Sell V1.4 - 2021-06-17}

{AlgoPal BedTime NQ Cover V1.0 2020-10-26}

{AlgoPal BedTime NQ Long V1.0 2020-10-26}

{AlgoPal BedTime NQ Sell V1.0 2020-10-26}

{AlgoPal BedTime NQ Short 2020-06-13}

{AlgoPal BedTime NQ Extra skript V1.1 2022-07-06}

{DAXswing Cover v1.2 2021-06-17}

{DAXswing Long V1.2 - 2022-12-29}

{DAXswing Sell V1.2 - 2021-06-17}

{DAXswing Short V1.2 - 2021-12-29}

{FIKA Cover V2.1 - 2022-04-09}

{FIKA Long V2.2 - 2022-12-29}

{FIKA Sell V2.1 - 2022-04-09}

{FIKA Short V2.2 - 2022-12-29}

{Golden Keltner Long V2.0 2021-07-06}

{Golden Keltner Sell V2.0 2021-07-12}

{AlgoPal Anomalies Anomalies Maximus Index Köp v1.1 2022-05-10}

{AlgoPal Anomalies Maximus Index Sälj v1.1 2022-05-03}

{AlgoPal IBS Cover v1.0 2021-09-25}

{AlgoPal IBS Long v1.0 2021-09-25}

{AlgoPal IBS Sell v1.0 2021-09-25}

{AlgoPal IBS Short v1.0 2021-09-25}

{AlgoPal King Of Slopes Cover v1.0 2023-01-08}

{AlgoPal King Of Slopes Short v1.0 2023-01-08}

{Metal Panic Long V1.4 - 2023-08-24}

{Metal Panic Sell V1.4 - 2023-08-24}

{Mr Anomaly Easter Script v1.0 - 2020-06-16}

{Mr Anomaly Long v1.2 - 2023-08-24}

{Mr Anomaly Sell v1.2 - 2023-08-24}

{OMX Pivot Breaker Long v1.3 - 2024-01-21}

{OMX Pivot Breaker Sell v1.0 - 2012-05-04}

{AlgoPal Overbought Cover 2020-11-05}

{Overbought Short v1.2 2023-01-07}

{Shortfall Cover for DAX V1.1 - 2021-07-03}

{AlgoPal Shortfall Short for DAX V1.1 - 2021-07-03}

{AlgoPal The Golden Vault Long/Cover 2021-12-29}

{AlgoPal The Golden Vault Sell/Short 2021-12-19}

{AlgoPal TPS Long V1.5 - 2023-08-20}

{TPS Sell V1.7 - 2023-08-20}

{AlgoPal Valeo Long V1.0 - 2021-05-04}

{AlgoPal Valeo Sell V1.1 - 2021-06-11}

{Allweather Antal Long V1.3 2021-06-11}

Antalskript

{AlgoPal Allocator Antal Köp V1.2 2023-08-23}

'AlgoPal Allocator coverantal -

{AlgoPal Allocator Antal Short V1.1 2022-04-04}

'AlgoPal Allocator säljantal

{Allweather Mean Reversion Insats V2.0 2022-07-06}

{Allweather Momentum Insats V2.0 2022-07-06}

{AlgoPal ATRapp Long Antal V1.4 2021-06-17}

{AlgoPal ATRapp Sell Antal V1.1 2021-01-09}

AlgoPal BedTime NQ Coverantal -

{AlgoPal BedTime NQ Antal Long V1.0 2020-10-26}

AlgoPal BedTime NQ Sellantal -

{AlgoPal BedTime NQ Antal Short V1.0 2020-10-26}

AlgoPal DAX Swing Coverantal -

{AlgoPal DAXswing Antal Long V1.0 - 2020-10-26}

AlgoPal DAX Swing Sellantal

{AlgoPal DAXswing Short Antal V1.0 - 2020-10-26}

{AlgoPal FIKA Cover Antal V2.0 - 2021-09-22}

{ FIKA Long insats V2.0 - 2021-09-17}

{FIKA Sell V2.2 - 2022-07-31}

{ FIKA Short Antal V2.0 - 2021-09-17}

{Golden Keltner Long Antal V2.0 2021-07-06}

AlgoPal Golden Keltner säljantal -

{AlgoPal The Golden Vault Antal Köptrans 2021-12-19}

{AlgoPal The Golden Vault Antal Selltrans 2021-12-19}

{AlgoPal Anomalies Maximus Index Antal Long v1.1 2022-05-03}

{Anomali Maximus Index Antal Short v1.0 2022-04-20}

AlgoPal IBS Coverantal -

{AlgoPal IBS Antal v1.0 2021-09-25}

AlgoPal IBS sellantal -

{AlgoPal King Of Slopes Short v1.0 2023-01-08}

{AlgoPal Metal Panic Antal Long V1.4 2023-08-25}

{AlgoPal Metal Panic Antal Sell V1.0 - 2020-10-26}

{Mr Anomaly Antal Long v1.2 - 2023-08-24}

AlgoPal Overbought coverantal -

AlgoPal ShortFall coverantal -

{Overbought Short Antal V1.2 2021-01-21}

{ AlgoPal Shortfall Short insats V1.0 - 2020-10-26 }

{TPS Antal V1.7 2023-08-20}

AlgoPal TPS säljantal -

{Valeo Buy Antal V1.0 2021-05-04}

{AlgoPal Valeo Antal V1.1 - 2021-06-11}

Pris skript

{AlgoPal Price Buy/Cover V1.6 - 2023-08-25}

{AlgoPal Price Sell/Short V1.6 - 2023-08-25}

{AlgoPal Anomalies Maximus Index Köp Pris v1.1 2022-05-03}

{AlgoPal Anomalies Maximus Index Short Pris v1.1 2022-05-03}

Noteringar

  • Skript i kursiv stil har ingen version referens

Last updated