AlgoPal Wiki
Search
K

-: Skript referens :-

Referens för senaste versioner av skript

Triggerskript

{AlgoPal Allocator Cover V1.1 2022-04-01}
{AlgoPal Allocator Extra Script 1 V1.0 - 2022-02-10}
{AlgoPal Allocator Extra Script 2 - V1.0 - 2022-02-10}
{AlgoPal Allocator Extra Script 3 - V1.0 - 2022-02-10}
{AlgoPal Allocator Köp V1.2 2023-08-23}
{AlgoPal Allocator Sälj V1.1 V1.2 2023-08-23}
{AlgoPal Allocator Short V1.1 2022-04-01}
{Allweather Mean Reversion V2.0 2022-07-06}
{ AllWeather Mean Reversion Sell V2.0 - 2022-07-06 }
{ AllWeather Momentum V2.0 - 2022-07-06}
{ AllWeather Momentum Sell V2.0 - 2022-07-06 }
{ATRapp Long V1.4 - 2021-06-17}
{ATRapp Sell V1.4 - 2021-06-17}
{AlgoPal BedTime NQ Cover V1.0 2020-10-26}
{AlgoPal BedTime NQ Long V1.0 2020-10-26}
{AlgoPal BedTime NQ Sell V1.0 2020-10-26}
{AlgoPal BedTime NQ Short 2020-06-13}
{AlgoPal BedTime NQ Extra skript V1.1 2022-07-06}
{DAXswing Cover v1.2 2021-06-17}
{DAXswing Long V1.2 - 2022-12-29}
{DAXswing Sell V1.2 - 2021-06-17}
{DAXswing Short V1.2 - 2021-12-29}
{FIKA Cover V2.1 - 2022-04-09}
{FIKA Long V2.2 - 2022-12-29}
{FIKA Sell V2.1 - 2022-04-09}
{FIKA Short V2.2 - 2022-12-29}
{Golden Keltner Long V2.0 2021-07-06}
{Golden Keltner Sell V2.0 2021-07-12}
{AlgoPal The Golden Vault Long/Cover 2021-01-11}
{AlgoPal The Golden Vault Sell/Short 2022-01-11}
{AlgoPal Anomalies Anomalies Maximus Index Köp v1.1 2022-05-10}
{AlgoPal Anomalies Maximus Index Sälj v1.1 2022-05-03}
{AlgoPal IBS Cover v1.0 2021-09-25}
{AlgoPal IBS Long v1.0 2021-09-25}
{AlgoPal IBS Sell v1.0 2021-09-25}
{AlgoPal IBS Short v1.0 2021-09-25}
{AlgoPal King Of Slopes Cover v1.0 2023-01-08}
{AlgoPal King Of Slopes Short v1.0 2023-01-08}
{Metal Panic Long V1.4 - 2023-08-24}
{Metal Panic Sell V1.4 - 2023-08-24}
{Mr Anomaly Easter Script v1.0 - 2020-06-16}
{Mr Anomaly Long v1.2 - 2023-08-24}
{Mr Anomaly Sell v1.2 - 2023-08-24}
{OMX Pivot Breaker Cover v1.0 - 2012-05-04}
{OMX Pivot Breaker Long v1.2 - 2012-06-05}
{OMX Pivot Breaker Sell v1.0 - 2012-05-04}
{OMX Pivot Breaker Short v1.1 - 2012-06-05}
{AlgoPal Overbought Cover 2020-11-05}
{Overbought Short v1.2 2023-01-07}
{Shortfall Cover for DAX V1.1 - 2021-07-03}
{AlgoPal Shortfall Short for DAX V1.1 - 2021-07-03}
{AlgoPal The Golden Vault Long/Cover 2021-12-29}
{AlgoPal The Golden Vault Sell/Short 2021-12-19}
{AlgoPal TPS Long V1.5 - 2023-08-20}
{TPS Sell V1.7 - 2023-08-20}
{AlgoPal Valeo Long V1.0 - 2021-05-04}
{AlgoPal Valeo Sell V1.1 - 2021-06-11}
{Allweather Antal Long V1.3 2021-06-11}

Antalskript

{AlgoPal Allocator Antal Köp V1.2 2023-08-23}
'AlgoPal Allocator coverantal -
{AlgoPal Allocator Antal Short V1.1 2022-04-04}
'AlgoPal Allocator säljantal
{Allweather Mean Reversion Insats V2.0 2022-07-06}
{Allweather Momentum Insats V2.0 2022-07-06}
{AlgoPal ATRapp Long Antal V1.4 2021-06-17}
{AlgoPal ATRapp Sell Antal V1.1 2021-01-09}
AlgoPal BedTime NQ Coverantal -
{AlgoPal BedTime NQ Antal Long V1.0 2020-10-26}
AlgoPal BedTime NQ Sellantal -
{AlgoPal BedTime NQ Antal Short V1.0 2020-10-26}
AlgoPal DAX Swing Coverantal -
{AlgoPal DAXswing Antal Long V1.0 - 2020-10-26}
AlgoPal DAX Swing Sellantal
{AlgoPal DAXswing Short Antal V1.0 - 2020-10-26}
{AlgoPal FIKA Cover Antal V2.0 - 2021-09-22}
{ FIKA Long insats V2.0 - 2021-09-17}
{FIKA Sell V2.2 - 2022-07-31}
{ FIKA Short Antal V2.0 - 2021-09-17}
{Golden Keltner Long Antal V2.0 2021-07-06}
AlgoPal Golden Keltner säljantal -
{AlgoPal The Golden Vault Antal Köptrans 2021-12-19}
{AlgoPal The Golden Vault Antal Selltrans 2021-12-19}
{AlgoPal Anomalies Maximus Index Antal Long v1.1 2022-05-03}
{Anomali Maximus Index Antal Short v1.0 2022-04-20}
AlgoPal IBS Coverantal -
{AlgoPal IBS Antal v1.0 2021-09-25}
AlgoPal IBS sellantal -
{AlgoPal King Of Slopes Short v1.0 2023-01-08}
{AlgoPal Metal Panic Antal Long V1.4 2023-08-25}
{AlgoPal Metal Panic Antal Sell V1.0 - 2020-10-26}
{Mr Anomaly Antal Long v1.2 - 2023-08-24}
AlgoPal Overbought coverantal -
AlgoPal ShortFall coverantal -
{Overbought Short Antal V1.2 2021-01-21}
{ AlgoPal Shortfall Short insats V1.0 - 2020-10-26 }
{TPS Antal V1.7 2023-08-20}
AlgoPal TPS säljantal -
{Valeo Buy Antal V1.0 2021-05-04}
{AlgoPal Valeo Antal V1.1 - 2021-06-11}

Pris skript

{AlgoPal Price Buy/Cover V1.6 - 2023-08-25}
{AlgoPal Price Sell/Short V1.6 - 2023-08-25}
{AlgoPal Anomalies Maximus Index Köp Pris v1.1 2022-05-03}
{AlgoPal Anomalies Maximus Index Short Pris v1.1 2022-05-03}

Noteringar

  • Skript i kursiv stil har ingen version referens