Analysera resultat

Beskrivningar för hur man kan analysera vidare resultat från Analysbänken i Excel.

Analysera mera

Det är möjligt att kopiera ut resultatet från Analysbänken för att analysera resultatet vidare i Excel.

I den detaljerade resultat listan markera allt med Ctrl + A, kopiera resultatet med Ctrl + C.

Analysera orealiserat resultat

För att analysera det orealiserade resultatet och max Draw Down kan man skapa en dummy modell som köper en aktie för 1kr och säljer en aktie för 1kr i slutet av dagen för att få fram konto värdet vid den transaktionen.

I alla AlgoPal modeller ligger det en kod som blockerar köp av ABB aktien. Så om vi skapar en modell som bara handlar ABB så kommer inte AlgoPal modellen påverkas av att ABB aktien analyseras i lag med vår modell.

Skapa en Dummy Modell

Här är en kort beskrivning hur man skapar en Dummy model som köper och säljer en ABB aktie för 1kr strax innan stägning. Dummy modellen används för att få ut det verkliga värdet på portföljen i slutet av dagen, används framför allt för att få fram orealiserd Draw Down i modeller man testar.

Öppna Inställningar- Arbeta med ordermodeller

Skapa en ny modell, ge modellen ett namn. Tryck sen OK.

Skapa en ny sekvens och döp den till 1 (eller vad du vill). Tryck sen OK.

Högerklicka på sekvensen. Välj avancerat – Loopa till första sekvensen

Markera sekvensen och tryck på Redigera

Skapa ett nytt skript. Döp den till - sl)Dummy Buy. Tryck Spara.

Klistar in följande kod i Scriptformler. Sen tryck Spara sen Nästa Steg.

i1(

ej_samma_dag=gt(int(d),lasttrade(b,d))

stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),7)

ej_innehav=le(portfolio(v),0)

abb=eqv(crcid(),3588324501)

and(and(abb,and(ej_innehav,gt(int(d),lasttrade(b,d)))),stängning)

)

Välj Antal och Prislimit till 1. Sen kontrollera att Antal och Limit ser ut som nedan. Sen tryck Spara.

Sista steget är att Spara Modellen.

Nu gör vi en sälj modell

Skapa en ny modell som heter Dummy Sell. Tryck OK.

Skapa en ny skevens och döp den till 1 (eller vad du vill). Tryck sen OK.

Högerklicka på sekvensen. Välj avancerat – Loopa till första sekvensen

Markera sekvensen och tryck på Redigera

Skapa ett nytt skript. Döp den till - sl)Dummy Sell. Tryck Spara.

Klistar in följande kod i Scriptformler. Sen tryck Spara sen Nästa steg

i1(

innehav=gt(portfolio(v),0)

abb=eqv(crcid(),3588324501)

and(abb,and(innehav,gt(int(d),lasttrade(s,d))))

)

Välj Antal och Prislimit till 1, ordertyp ska vara Sälj. Sen kontrollera att Antal och Limit ser ut som nedan. Sen tryck Spara.

Sista steget är att spara ordermodellen.

Extra skript – kontovärde

I tillägg så kommer vi behöva skapa ett litet skript som läser av konto värdet, förklarar senare hur det används.

Öppna skriptdatabasen. Skapa ett nytt skript. Döp skriptet till något du känner igen, jag har valt att använda prefixet g) i exemplet, men det spelar ingen större roll.

Klistra in följande kod i formel fältet. Tryck sen spara.

sub(add(cash(a),cash(t)),mult(2,abs(cash(s))))

Analysbänken

För att använda Dummy modellen i ett Analysprojekt så ska Dummy Buy anslutas på till Köpsidan och Dummy Sell anslutas till Säljsidan. Sen ska även ABB anslutas bland instrumenten i tillägg till de instrumenten du vill analysera.

I alla Algopals modeller så ligger det en spärr i skriptet som stoppar alla ABB trigger signaler, så det analyserade resultatet ska inte påverkas av att ABB är anslutet.

Här kommer ett exempel på hur ett analysproject kan se ut med en Dummy Modell ansluten.

Skapa ett nytt projekt i Analysbänken och ge projektet ett namn.

Välj ett testkonto att använda i analysen.

Anslut modellerna du vill testa plus dummy modellerna.

Välj Tidsperiod du vill testa. (Se till att du har laddat hem tillräckligt med historik för analysen testperiod.)

Nu ska vi lägga till extra skriptet vi skapade.

Välj tillgångarna du vill analysera plus ABB. Välj även ”kör som samtidigt kopplade”

Se till att ”Animera fram per klick” är vald. Tryck sedan ”Förnya uppdaterat från Systemet”, senda Spara. Till slut så startar vi analys jobbet.

När analysen är klart så ser reultatet ut som nedan. I fältet #1 syn det aktuella kontovärdet. Nu kan man markera resultatet, kopiera och klistra in in Excel för vidare analys.

Analysera mera!

Last updated