Inställningar

max_hävstång: Här kan du ställa in hur stor del av kontot strategin max får handla för. Med värde 1 så tillåts strategin att handla för hela kontot, med vard 0.5 tillåts strategin att handla max för 50% av kontots värde. Är ett av riskfiltren i Stocky Sverige aktivt och inställningen för det riskfiltret är satt till 0.5 och du har val max_hästång till 0.5, så tillåts strategin handla för 0.5x0.5=25% av ditt konto.

simulering: Om du ska analysera strategin i AT och du inte har intradags data för TLT (som används i analysen), så sätt den inställningen till 1 för att göra EOD analyser.

Last updated