Koppla Stocky Sverige till ett skarpt konto

Välj först det konto du vill handla på.

Öppna orderläggning. Välj ”Anpassa automatisk orderläggning”. Här markerar du markera ”Anslut Flera modeller i taget”. Kryssa för ”Algopal Stocky Sverige köp” och ”Algopal Stocky Sverige sälj”, välj alla aktier du vill handla i höger fält. Slutligen tryck på ”Verkställ anslutning vald modeller till valda instrument”.

För att använda Risk Filtren behöver vi koppla ”AlgoPal Stocky OMX Risk Analyzer” till en aktie (det räcker med en aktie, behöver inte kopplas till alla aktier som handlas).

Aktier att samla data för

För skarp handel krävs det att man har samlat minst 250 dagar med data för de aktier man vill koppla till strategin. Det är nödvändigt att även har laddat hem minst 250 dagar med data för TLT (används i analysen av Stocky Gov Bonds). OMXS30 och OMXSPI kräver minst 1000 dagar med data.

Det är viktigt att du samlar data för de listor där aktierna du har kopplad är listad. Tex, är dina aktier listad på ”Sverige Large Cap”, måste du samla data från den listan. I tillägg så ska du samla data från listan ”AlgoPal Assets”, den listan kan du ladda hem i Hjälp Menyn.

Instruktionsvideo

Dedikerat konto

Det är viktigt att använda ett dedikerat konto för strategin. Finns det innehav på kontot som strategin inte analyserar kan strategin göra felaktiga affärer.

Inkoppling av strategin görs bäst efter att börsen har stängt. Strategin behöver hela dagen fram till 15.50 för att analysera data, efter 15.50 kan affärer göras. Har man kopplat in strategin innan analyserna är helt färdig finns det risk att man får fel köp/sälj.

Ett generellt råd är att inte arbeta under börsen öppettider med den Autotrader instansen man handlar skarpt med. Ladda hem historik och koppla upp strategier görs bäst på kvällen eller tidig morgon.

Om ni fyller på med extra pengar på kontot när ni har innehav är det säkrast att manuellt öka positionerna i de befintliga innehaven.

Aktiesplittar

För hanteringa av aktiesplittar, följ instruktionerna i Tips och Trix - https://wiki.algopal.com/autotrader/tips-och-trix/aktiesplittar

Last updated