Golden Keltner

Mean Reversion - Gold - Long Only (v2.0 + Indexes)

Edge

Golden keltner köp signal triggas då kursen går under ett av två keltnerband.

Inskalning

Som standard så skalar modellen in i 4 steg. Steg 1 -10%, steg 2 -20% steg 3 -30% och sista steget 40%. Första köp sker vid trigger signal, efter första köp så görs de följande köpen med antingen ett ATR grid avstånd eller om en ny trigger signal ges.

Exit

Exit signal ges vid ett övre bollingerband.

Grafiskt stöd

Genom att ansluta Long skriptet till grafen ritas de två keltner banden ut med gröna linjer. Se exemplet nedan.

Användarinställningar

Det finns ett antal inställningar som användaren kan ställa in i köp skriptet.

Det är möjligt att ställa in antal steg (upp till 6st steg) och storleken på stegen modellen tar. ”steg1:=0.1” betyder att första köpet görs med 10% av testkontot.

Det är möjlig att begränsa största tillåtna hävstång portföljen får ha för att handla. Endast aktuell om man väljer att ansluta modellen mot fler tillgångar än baa guld.

Med parametern ”avstånd_steg:=0.50” kan man ställa in gridavstånd till nästa köp.

Exempel

Exempel där kurs ligger under en av de två keltnerbanden och trigger signal ges.

Backtest av modell för Guld

Då vi endast har intradagsdata för guld sen 2015 så har vi valt att testat ut modellen med fullbordade staplar sen 2000 som referens. Det ger inte fullt korrekt resultat , men det ger en ganska bra bild av hur hur modellen skulle ha presterat över tid och hur stabil modellen är.

Golden Keltner v2.0

Den senaste versionen av Golden Keltner är utrustad med ett klimat filter för Index, så Golden Keltner kan nu även användas på Index med en 90%+ win/loss ratio. Hävstång för Index och Guld kan nu justeras i Antal skriptet.

Last updated